November 13, 2017
Andrea Sánchez-Montañés
Comparteix aquest post

El Maker Challenge, el repte de canviar el món amb la fabricació digital és possible. Part I

El Maker Challenge, el concurs d’innovació per a joves d’entre 13 i 17 anys impulsat per Creator Street i FabLab Sant Cugat, ha arribat al seu final. Durant un mes, els participants han experimentat amb la fabricació digital, com la talladora làser, la impressora 3D o el laboratori d’electrònica,de FabLab Sant Cugat i han pogut veure com innoven els emprenedors.

Cinc grups de joves, d’entre quatre i cinc participants, s’han plantejat un repte per canviar algun aspecte del món que no els hi agradés. A partir del treball en equip han intentat resoldre problemes que han anat des de la salut fins a la sostenibilitat.

Maker Challenge: design Thinking i fabricació digital a FabLab Sant Cugat
Processos de treball del Maker Challenge.

Per resoldre els reptes, els joves han treballat amb la metodologia de Design Thinking, un model de resolució de problemes àmpliament usat al món per resoldre tants problemes de l’àmbit social com de l’àmbit empresarial. El Design Thinking és una metodologia que va néixer a la Universitat de Standford als EEUU. Un cop les idees han estat definides ha sigut el torn de la fabricació digital per tal de construir els prototips al FabLab Sant Cugat a partir de l’ús del disseny 2D, 3D i l’electrònica.   

L’equip guanyador format pel Marc, la Yona, la Zoe, la Bet i el Ton, anomenats MYTZBI 5 per les inicials del seu noms, van crear el “Mytzbilight”, un casc amb dues caixes de LEDS al lateral amb el repte de millorar la visibilitat de les motos a la nit i evitar accidents.  L’equip va dibuixar i imprimir la caixa de llums en 3D en 2 trossos per posar la pila i l’interruptor a dins. A més, han soldat els LEDs al taller de electrónica de FabLab Sant Cugat.

Casc de moto amb leds laterals fets amb Fabricació Digital al FabLab Sant Cugat.
Els membres del Mytzby 5 treballen en el casc amb llums LED’s.

 

En el Maker Challenge, també s’ha tractat el problema de la sostenibilitat a les escoles. La Carla, la Cristina, l’Anton i el Marc han creat la “paperera intel·ligent” amb l’objectiu de millorar el reciclatge de paper a les escoles i fomentar la sostenibilitat entre els estudiants. La paperera intel·ligent, feta amb màquines de fabricació digital com ara la impressió 3D, la talladora làser, programació i Arduino, és un joc que compta el paper que recicla cada classe.

La Paperera Intel·ligent, feta amb fabricació digital a FabLab Sant Cugat
La fabricació de la paperera intel·ligent va necessitar de coneixements d’Arduino, impressió 3D i talladora làser

 

En el pròxim post...la resta de prototips i projectes!

FABLAB Sant Cugat es un centro de fabricación digital y de intercambio abierto al público de 8 a ∞ años. En el FabLab cualquier persona puede aprender a fabricar un objeto físico (conectado o no) mediante un software de diseño y el uso de máquinas de impressión 3D, corte láser, cnc, laboratorio de electrónica. En el centro de Sant Cugat ofrecemos cursos y talleres de tecnologia para debutantes y para expertos.